Nyheter

WordPress vs Drupal

Vi på K-mit låser oss inte vid ett enda innehållshanteringssystem/CMS. Det är sant att vi i de flesta lägen rekommenderar WordPress till våra kunder, men det stämmer inte i alla fall och här ska vi försöka reda ut skillnaderna mellan två av marknadens största och mest populära open source-CMS. Vi kommer även att kort redogöra för styrkor och svagheter mellan dessa båda CMS.

Först lite grundläggande bakgrundsfakta:

WordPress

WordPress är världens mest populära innehållshanteringssystem. WordPress lanserades 2003 och var ursprungligen utformad som en bloggplattform. Idag användes WordPress på 63,6 % av alla webbplatser som grundas på ett CMS (siffran är hämtad från W3Techs undersökningar i juni 2020). Detta motsvarar 37,5 av alla världens webbplatser, eftersom drygt 40 % av världens webbplatser saknar CMS.

Över 27 miljoner webbplatser använder WordPress som innehållshanteringssystem.

Några exempel på kända aktörer som använder WordPress för sin webbnärvaro är:

Drupal

Drupal har funnits ännu längre än WordPress, men har idag en betydligt mindre marknadsandel. Drupal lanserades ursprungligen 2000, och driver 2,7 % av alla webbplatser som använder sig av ett CMS (siffran är hämtad från W3Techs undersökningar i juni 2020) vilket motsvarar 1,6 % av alla webbplatser.

Över 630 000 webbplatser använder Drupal som innehållshanteringssystem.

Några välkända webbplatser som drivs genom Drupal är:

Plugins och Moduler

Både Drupal och WordPress byggs ut med hjälp av tillägg. Drupal kallar dem moduler medan motsvarigheten hos WordPress kallas Plugins.

Utbudet är enormt stort både för WordPress och Drupal med över 55 000 plugins för WordPress och över 23 000 moduler för Drupal. Men om endast moduler som är kompatibla med den senaste versionen av Drupal, Drupal 9, räknas med faller antalet till knappt 3 000 moduler.

Både Drupal och WordPress använder sig av teman för att styra utseendet på webbplatser. För en webbplats som använder WordPress som innehållshanteringssystem finns det över 7 500 teman att välja mellan, medan det finns nästan 2 000 teman för Drupal, varav färre än 100 är kompatibla med den senaste versionen av Drupal.

Säkerhet

En utbredd föreställning är att WordPress har stora brister när det kommer till säkerhet. Detta stämmer på sätt och vis, eftersom WordPress har en enormt stor mängd tredjepartslösningar i form av plugins. Plugins kan variera i kvalitet och säkerhetsnivå.

Enligt en undersökning från Wordfence, stod sårbarheter i plugins för WordPress för massiva 55,9% av alla kända inträdespunkter för skadliga aktörer. Och sammantaget var WordPress det innehållshanteringssystem som användes av 94% av de hackade webbplatserna som Sucuri analyserade.

WordPress-kärnan i sig är mycket säker. Annars skulle inte en tredjedel av världens webbplatser använda sig av WordPress.

Ett av Drupals största försäljningsargument är dess höga säkerhetsnivå. Många statliga institutioner och stora, säkerhetsmedvetna aktörer väljer Drupal på grund av det robusta säkerhetstänket. Drupal publicerar regelbundet detaljerade säkerhetsrapporter och är i allmänhet mer transparent om sin säkerhet än WordPress.

Källa: Sucuri

För att sammanfatta säkerhetsläget så kräver både WordPress och Drupal att du själv, eller byrån du anlitar, tar eget ansvar när det gäller säkerhet och användningen av tredjepartslösningar. Detta gäller ännu mer för WordPress än för Drupal.

Vad är bäst – Drupal eller WordPress?

Den frågan har inget enkelt svar, utan det beror på vilken typ av webbplats eller digital produkt du ska skapa. I de flesta lägen rekommenderar vi på K-mit WordPress till våra kunder eftersom WordPress tillåter oss att jobba med en mycket hög grad av flexibilitet och därför att kunderna ofta (men inte alltid!) upplever administrationsgränssnittet som mer intuitivt.

Men WordPress är inte alltid vårt förstahandsval. Om du ska bygga en webbplats med komplex dataorganisation som behöver vara anpassningsbar och flexibel, kan Drupal mycket väl vara ett bättre val.

Både WordPress och Drupal kan byggas med så kallad headless-teknik. Headless innebär i korthet att CMSet enbart sköter innehållshanteringen. Ett vanligt CMS-verktyg som Drupal, WordPress, SiteVision och Episerver består av en del som sparar och hanterar innehåll plus en uppsättning mallar, moduler och funktioner som presenterar innehållet. Ett Headless CMS sköter alltså endast innehållshanteringen och själva innehållet nås via ett API. Det ger större frihet i hur du väljer att presentera innehållet. eftersom det ligger utanför CMS-verktyget.