Webbutveckling

En bra webbplats ska inte bara vara snygg och modern. Den ska möta dina besökares behov och leda till fler affärer.

Ett väl genomfört webbprojekt resulterar i en plattform som effektiviserar verksamheten och ökar värdet på det ni levererar till kunden.

Med hjälp av moderna utvecklingsprocesser, gedigen erfarenhet och våra skarpa hjärnor, skapar vi produkter och webbplatser som har möjlighet att leva vidare under lång tid.

Genom att skapa adaptiva och responsiva plattformar möjliggör vi för vidareutveckling och förbättring över tid. De webbplatser vi bygger ska fungera optimalt för slutanvändaren oavsett om de surfar på mobil eller på dator. Därför testar och optimerar vi alltid vår kod i syfte att ge användaren bästa möjliga användarupplevelse.

Vi förespråkar ofta att bygga webb med open source-verktyg för att din webbplats ska få tillgång till uppdateringar och utveckling som skapas av utvecklare från hela världen, hela tiden.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram en webbstrategi och en plan för framtiden. De flesta större webbplatser lanseras i flera steg utifrån en gemensam prioriteringsordning. Flertalet av våra kunder har vi haft förmånen att hjälpa under flera års tid och de flesta webbplatser som vi har levererat har vidareutvecklats tillsammans med kundens verksamhet.

Här kan du läsa om några av de webbplatser som K-mit har producerat.