Nyheter

“Vi kör inte med karens”

På K-mit tillämpar vi inte de svenska karensreglerna, utan vi betalar ut lön från första dagen när en medarbetare är sjuk. Det innebär att om en medarbetare är sjuk stannar den hemma och vilar med full lön. Och om en medarbetare är tillräckligt frisk för att arbeta så utförs arbetet just nu hemifrån med anledning av den pågående Corona-epidemin.

K-mit har kollektivavtal via Almega men vi har valt att göra ett undantag när det gäller reglerna kring karens. Vi tycker att det är fel att den anställda ska gå miste om sin lön de första sjukdagarna och därför har vi valt att göra ett lokalt undantag ifrån reglerna om karens. Nu börjar fler och större företag tänka i samma banor, vilket är positivt. För ett par dagar sedan skrev tidningen Arbetet om att mediekoncernen Schibstedt avskaffar karensavdraget och betalar lön från första sjukdagen. Äntligen förstår stora företag det som vi på K-mit har insett för länge sedan – slopad karens gör att sjuknärvaron minskar,” säger Susanne Kindblad, VD för K-mit. På K-mit har vi aldrig tillämpat karensreglerna eftersom vi är övertygade om att de ofta leder till att människor går till jobbet trots att de är sjuka. Om medarbetarna istället kan stanna hemma utan att löneavdrag riskerar vi inte att medarbetarna smittar varandra, vilket är extra viktigt så här i Corona-tider. Att regeringen nu meddelar att karensdagen slopas helt tycker vi är positivt. Vi har länge ansett att Norge är en förebild på det här området för där har man ingen karens.
Susanne Kindblad, VD för K-mit