Nyheter

Vi är klimatpositiva!

På K-mit är hållbarhetsfrågan superviktig och vi nöjer oss inte med att vara klimatneutrala. För 2020 satte vi upp målet att bli klimatpositiva vilket uppnåddes redan i januari.

För K-mit är det av yttersta vikt att verksamheten har ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi vill bidra till en bättre värld genom hållbara digitala lösningar åt våra kunder och vi gör allt vi kan för att vår egen verksamhet ska vara klimatsmart. Här är några exempel på vad vi gör för att minska företagets klimatavtryck:

 • Våra servrar, som kräver mycket el, drivs på grön el.
 • Alla tjänsteresor sker med elbil, cykel (med eller utan el) eller kommunala färdmedel.
 • Vi använder minimalt med papper på kontoret och undviker onödiga inköp.
 • Vi åker till och från jobbet med elbil, cykel (med eller utan el) eller med tåg/tunnelbana/buss.
 • Vi skänker en del av vårt överskott till en välgörenhetsorganisation med hållbarhetsprofil. Senast gick pengarna till One Tree Planted.
 • Vi klimatkompenserar.

Kvar att arbeta med under året:

 • Säkerställa att pengarna som betalas för våra tjänstepensioner placeras i miljömärkta fonder.
 • Införa sortering av matavfall i lunchrummet.
 • Teckna elavtal med miljömärkt el till vår nya kontor dit vi flyttar den 1 mars.
 • Hantera fakturor och verifikationer för bokföringen helt digitalt.
 • Den mat som K-mit betalar för (fredagsfrukostar för personalen, representationsluncher och julbord till exempel) i möjligaste mån ska vara ekologisk, vegetarisk och/eller närproducerad.

Genom tjänsten Climate Hero har vi på K-mit beräknat vårt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp. Vi har valt att klimatkompensera för K-mits utsläpp till 200 % för de senaste åren.

Det känns fantastiskt bra att kunna kompensera för det klimatavtryck som K-mit gör,

säger VDn och grundaren Susanne Kindblad.

Climate Hero erbjuder en jättebra digital tjänst där företag och privatpersoner kan beräkna sina klimatavtryck och att klimatkompensera på ett enkelt och smidigt sätt. Och för K-mit som redan gör mycket på hållbarhetsområdet blev det inte ens särskilt dyrt.

Climate Hero hjälper företag och privatpersoner att klimatkompensera genom att investera i klimatpositiva projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus ligger på att byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vindkraft eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

Matilda Kindblad i K-mits klimatdemonstration hösten 2019