Nyheter

Välkommen, Melker!

På K-mit tar vi gärna emot praktikanter. Melker Hedengren som pluggar Frontend-utveckling på Medieinstitutet började sin LIA-praktik i måndags.

Till hösten 2019 fick K-mit många ansökningar om LIA och praktik. Eftersom K-mit alltid vill ge bästa möjliga handledning valde vi att bara ta in en praktikant den här hösten.

Melker läser första året på Medieinstitutets utbildning för Frontend-utveckling. Han sökte sig till K-mit efter rekommendation och i hård konkurrens med både kurskamrater och studenter från andra utbildningar knep Melker K-mits enda praktikplats hösten 2019.

Det känns lovande med Melker, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit. Han är intresserad av att lära sig och har redan kommit igång i ett av våra kundprojekt. Melker känns som ett bra tillskott i teamet.

Att ta emot praktikanter och LIA-studenter är en viktig del av K-mits verksamhet. Det är bästa sättet att rekrytera  nya medarbetare på eftersom man har god tid på sig att lära känna varandra innan praktiken eventuellt övergår i en anställning.