Nyheter

Vad vet du om orosanmälningar?

En av K-mits käraste kunder är den ideella föreningen Orosanmälan.se.

Orosanmälan har som mål att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Genom att ta fram enkla, effektiva och säkra lösningar och göra dem tillgängliga för alla skapas förbättring. K-mit släpper idag en quiz på orosanmalan.se

Testa dina kunskaper kring orosanmälningar på https://orosanmalan.se/quiz/