Okategoriserade

Tillgänglighetsanpassning av webbplatser – vad innebär det i praktiken?

Det finns många missförstånd kring tillgänglighet på webben. Många tror att det resulterar i tråkiga och fula webbplatser men så är inte fallet. En tillgänglig och lättförståelig webbplats är inget hinder för att den även ska vara visuellt tilltalande.

Lagen om att webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgängliga trädde i kraft i september 2020. I nuläget gäller lagen inom offentlig sektor men kommer förmodligen inom en snar framtid även att omfatta den privata sektorn.

Det finns många missförstånd kring tillgänglighet på webben. Många tror att det resulterar i tråkiga och fula webbplatser men så är inte fallet. En tillgänglig och lättförståelig webbplats är inget hinder för att den även ska vara visuellt tilltalande.

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta del av information på samma villkor oavsett funktionsvariation. I Sverige uppskattas ca 25% av befolkning ha någon form av funktionsvariation.

Att tillgänglighetsanpassa en webbplats innebär inte att den anpassas efter den del av befolkningen som har en funktionsvariation. Alla användare har nytta av att webbplatser blir mer lättöverskådliga och enklare för alla att använda.

Det är viktigt att tänka på tillgänglighet genom hela arbetsprocessen, från koncept, design och utveckling. Även innehållet blir viktigt med välskrivna texter och rätt uppmärkning. Dessutom behöver dokumentationen av den kod som används vid produktionen av webbplatsen dokumenteras noggrant och systematiskt.

En annan viktig sak att tänka på är att alla tar till sig information på olika sätt, t.ex. via text, video, ljud eller illustrationer. Genom att presentera informationen på fler sätt möjliggör du att webbplatsen blir lättöverskådlig och att fler användare kan ta informationen till sig. Undersökningar visar även att om varierat innehållet mellan text, video, ljud och illustrationer så tar användarna till sig informationen lättare och minns den bättre – oavsett om de har en funktionsvariation eller ej.

De är viktigt att det blir rätt från början. Problem uppstår när man ska testa tillgängligheten i slutet av ett arbete som kan resultera i mycket förändringar som blir dyrt och och tidskrävande. Så testa under hela processen och jobba utifrån en inkluderande designprocess och med löpande koddokumentation.

Det bästa resultatet uppnås genom att tänka tillgänglighet genom hela arbetsprocessen. För att säkerställa att vi uppfyller kraven kring tillgänglighet har vi checklistor för både design och utveckling som vi går efter. Det är ett ständigt pågående arbete så det är viktigt att det blir en naturlig del i det vardagliga arbetet. Det är först då som det blir riktigt bra resultat.