Nyheter

Tillfällig webbplats för Pacta och KFS

Vid årsskiftet 2017/2018 slogs arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta ihop till en gemensam organisation. Tillsammans blir de Sveriges största arbetsgivarorganisation.

Det är ännu inte bestämt vad den nya organisationen ska ha för namn. Det var därför en utmaning för K-mit  att skapa en tillfällig webbplats åt organisationen utan namn. Bara frågan om vilken domän webbplatsen skulle läggas på krävde en hel del tankearbete, för att inte tala om färgskala och utformning av design-element.

Men vi är stolta över att kunna presentera KFS/Pacta!

Den tillfälliga webbplatsen förväntas ha en livslängd på cirka ett år. Nu jobbar K-mit med en förstudie inför framtagandet av en helt ny gemensam webbplats för organisationen. Förstudien ska presenteras i början av mars då organisationen förhoppningsvis har fått sitt nya namn.