Nyheter

Susanne Kindblad, VD för K-mit och grundare av Datakollen i paneldebatt kring RegTech

RegTech (Regulatory Technology) är användandet av innovativa systemlösningar för att efterleva rättsliga krav. På vilket sätt kan och bör jurister bidra i arbetet med att utveckla RegTech och hur kan systemutvecklare och jurister bättre samverka inom området? Om jag som jurist eller systemutvecklare har intresse av RegTech eller egna idéer – hur kommer jag i kontakt med rätt erfarenhet och kompetens inom området för att lära mig mer och kanske diskutera idéerna?

Detta avhandlades vid en paneldebatt där K-mits VD Susanne Kindblad medverkade i panelen.

SIJU är Svenska föreningen för IT och Juridik. Föreningen har som ambition att skapa en bättre och bredare diskussion mellan jurister och systemutvecklare med anledning av Regtech. Man vill bidra till att etablera ett forum där kontakter kan knytas mellan människor med olika kompetenser och lyfta viktiga frågor om exempelvis rättssäkerhet och tekniska möjligheter. Därför bjöds ett antal företrädare för Regtech in som berättade om sin verksamhet, hur samverkan mellan jurister och systemutvecklare organiserats och hur de adresserat rättsliga och tekniska frågeställningar i sitt arbete.

Presenterande RegTech-företrädare

Egil Bergenlind, grundare och VD för DPOrganizer. Tidigare Chief Compliance Officer och Data Protection Officer på iZettle, dessförinnan jurist på Bird&Bird inom kommersiell rätt och regulatoriska frågor inom IT/Telekom. DPOrganizer är Privacy Management Software som hjälper företag och myndigheter att effektivare hantera arbete inom data protection inklusive regelefterlevnad.

Susanne Kindblad är VD för K-mit och grundare av Datakollen. Datakollen är ett digitalt verktyg och ledningssystem som gör det enkelt att leva upp till den nya dataskyddsförordningen. Susanne är utbildad i bland annat medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet och har lång och bred erfarenhet av entreprenörskap, IT och av utveckling av digitala system.

Karl-Oskar Brännström, VD och grundare av Aigine AB. Jurist och entreprenör som skapat en lösning för hantering och dokumentation av ostrukturerade personuppgifter enligt GDPR. Lösningen använder AI med Watson, digital process för workflow och kunskapsdata för kompetensförstärkning. Försäljning och leverans sker globalt via IBMs återförsäljare.

Gunnar Jacobson, VD Regtech Solutions. Erfaren entreprenör, ledare och styrelsemedlem med 30 års erfarenhet från den nordiska bank/finans/tech-branschen. Gunnar har varit med och grundat och lett bolag såsom Kontanten, Mixware och Enator Fond- och Finanskonsult. Regtech´s tjänst KYC är en molnbaserad lösning för kundkännedom med stöd för att registrera och kontrollera nya och befintliga kunder.​

 

Tid: 8 november kl 08.30 – 10.00 (frukost serveras från 08.00).
Plats: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm.