Nyheter

Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation

K-mit har byggt Sobonas nya webbplats.

Sobonas medlemmar är kommunala och landstingsägda aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet.

Sobona har ca 1100 medlemmar med ca 100 000 medarbetare. Sobonas medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.