Nyheter

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

Sedan hösten 2018 har K-mit arbetet med SEK Svensk Elstandards nya webbplats tillsammans med designbyrån Treehuggers. Uppdraget har varit minst sagt utmanande eftersom SEK Svensk Elstandard hanterar mycket stora mängder data i form av standarder, handböcker, remisser, med mera. Arbetet i SEK Svensk Elstandard organiseras via ett hundratal Tekniska kommittéer och ett kansli.

För att hantera all SEK Svensk Elstandards data och göra den sökbar utifrån en mängd olika parametrar valde K-mit att arbeta med Elasticsearch. Elasticsearch är en distribuerad, öppen källsöknings- och analysmotor för alla typer av data. Elasticsearch är byggt på Apache Lucene och det passade bra i projektet eftersom det har enkla REST-API:er, och för att det är snabbt och skalbart.

Själva webbplatsen är byggd i headless-teknik med WordPress som CMS. Resultatet blev en snabb, responsiv webbplats med en kraftfull sökfunktionalitet och ett användarvänligt admingränssnitt.