Så jobbar vi

Inget projekt är det andra likt, men det finns förstås ramar och riktlinjer som vi brukar följa. Så här kan det se ut när K-mit genomför ett utvecklingsprojekt tillsammans med en kund.

Steg 1: Idé

K-mit och kunden går igenom idén ordentligt tillsammans för att säkerställa att vi pratar om samma sak och att vi väljer att utveckla rätt saker i rätt ordning.

Steg 2: Offert

Om det känns rätt för båda parter lämnar K-mit en övergripande offert på det utvecklingsarbete som ska göras. Ofta delas projektet upp i mindre delprojekt. När offerten godkänns gör vi tillsammans upp en tidsplan för projektet.

Steg 3: Workshop(s)

Ofta anordnar vi en eller flera workshop i syfte att specificera de olika delarna i projektet. Inte sällan kläcker vi nya idéer tillsammans och då kan det hända att projektet får fler delprojekt.

I K-mit är vi bra på att skapa affärsnytta genom smarta digitala lösningar. Tillsammans med kunden bollar vi idéer och så småningom specificerar vi exakt vad det är som ska utvecklas. Det passar ofta bra att göra i form av en eller flera workshops. I lite större projekt brukar vi göra en ordentlig förstudie i samband med att vi håller workshops för att få ordentlig dokumentation på processen och för att skapa en gemensam bild av projektet innan vi sätter igång med design och utveckling.

Steg 4: Design

En webbdesigner skapar ett övergripande utseende för den digitala tjänst som ska byggas. Ibland är det en hel webbplats med en massa sidmallar och ibland räcker det med en enkel skiss.

Vi brukar begränsa oss till två korrekturvändor, d.v.s. kunden tar del av skisserna, kommer med synpunkter och förslag till ändringar och designern implementerar dessa förändringar. Nu får kunden en chans till att komma med synpunkter och förslag till förändringar. När dessa justeringar har implementerats låser vi designen så att programmerarna kan komma igång med sitt arbete.

Steg 5: Utveckling

Programmerarna arbetar i team på 2-5 personer. De sätter upp utvecklingsmiljöer för projektet och arbetar sedan med implementation av den grafik som har tagits fram, samt med de funktioner som tjänsten/webbplatsen/appen ska ha. Detta tar förstås olika lång tid beroende på hur komplex funktionaliteten är.

På K-mit arbetar vi agilt, vilket innebär att vi fördelar ansvaret i projektet mellan medarbetarna och att vi delar in våra projekt i små delar, s.k. sprintar. Vi håller dagliga stand-up-möten och regelbundna sprintmöten där vi kommunicerar kring vad som har byggts, vad vi arbetar med just nu och vad vi behöver varandras hjälp med. Om vi märker att vi är på väg åt fel håll i projektet kan vi snabbt styra om för att undvika att vi förlorar mycket tid.

Steg 6: Lansering

När tjänsten/lösningen/webbplatsen/appen är klar för lansering gör vi den tillgänglig för användarna.

Steg 7: Utvärdering

I alla projekt lär vi oss något nytt och vi är noggranna med att ta vara på den kunskapen. Vi testar så att lösningen levererar den tänkta nyttan, både för verksamheten och användarna.

Steg 8: Service, underhåll och vidareutveckling

I de flesta av våra projekt tecknar vi ett serviceavtal med kunden där vi tar på oss ansvaret för att ta regelbundna säkerhetskopior på databaser, uppdatera plugins, se till att certifikaten är uppdaterade och mycket mera. Vi erbjuder även hosting via vår hostingpartner Glesys.

De flesta projekt som vi genomför fortsätter att utvecklas under lång tid efter att de har lanserats. K-mit är gärna med och driver den utvecklingen genom att komma med förslag till utveckling och förbättringar av tjänster.

 

Pågående projekt:

Just nu jobbar K-mit med följande projekt:

 • Användarstatistik i fackförbundet Kommunals digitala medlemskurser, Lär dig mer
 • Vidareutveckling av tjänster och funktioner på Sobona.se
 • Vidareutveckling av Byggetik.se efter att Samhällsbyggnadssektorns etiska råd har förändrat sin verksamhetsinriktining
 • Förstudie för implementation av inloggning via BankID för medlemmar på sobona.se

 

Nyligen avslutade projekt:

Här är några av de projekt som K-mit har producerat den senaste tiden:

 • Ny webbplats åt SEK, Svensk Elstandard
 • Ny webbdesign och utveckling av webbplats med komplex funktionalitet åt arbetsgivarorganisationen Sobona
 • Uppgradering av positioneringstjänster på Scibase.com och Nevisense.com
 • Vår egen digitala produkt, Datakollen, ett digitalt verktyg som hjälper företag att leva upp till den nya datskyddsförordningen GDPR
 • Webbdesign och utveckling av webbplats för Samhällsbyggnadssektorns etiska råd Byggetik.se
 • Nya funktioner i det digitala ledningssystem för miljö- och kvalitetsledningsarbete som K-mit har byggt på uppdrag av ISO Konsult
 • Uppdatering av appen Baby à la Carte
 • Uppdateringar på webbplatsen Stiftelsen Skapa