Etikrådet
SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard
Ny webbplats där K-mit har skapat avancerad funktionalitet för att söka och visa tiotusentals dokument för standarder och handböcker

SEK Svensk Elstandard fastställer all svensk standard inom elområdet.

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige.

Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige i det internationella samarbetsorganet IEC.

SEK Svensk Elstandard är en av Sveriges tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer. De andra två är ITS, Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen och SIS, Svenska Institutet för standarder.

K-mit har skapat SEK Svensk Elstandards nya webbplats i samarbete med designbyrån Treehuggers. Treehuggers har tagit fram webbdesign medan K-mit har ansvarat för utformning av tjänster och funktioner.

I detta projekt valdes CMSet WordPress eftersom det är ett användarvänligt och för kunden välkänt CMS. Webbplatsen är byggd med headless-teknik, vilket innebär att CMSet enbart sköter innehållshanteringen på webbplatsen. Detta ger oss full frihet att designa och bygga webbplatsen och de digitala tjänsterna runt innehållet så som vi vill utforma dem.

Innehållet nås via ett API som ligger utanför CMS-verktyget. I det här projektet har vi valt Elasticsearch som databaslösning och via ett mycket stort antal sökregler kan SEK Svensk Elstandards tiotusentals standarder sorteras och visas på ett optimalt sätt för besökaren på webbplatsen.

Den största utmaningen i projektet var den stora mängd dokument som hanteras. Dokumenten som visas på webbplatsen ska vara sökbara enligt en stor mängd kriterier. Utöver alla svenska standarder på elområdet hanterar SEK Svensk Elstandard även internationella standarder och varje standard har en status utifrån ifall den är gällande eller upphävd, om det rör sig om en remiss eller en så kallad New work proposal med mera. Att få ihop detta pussel och att samtidigt ge besökarna på webbplatsen en tydlig överblick över standardiseringsarbetet har varit en stor utmaning!

Arbetet med att skapa SEK Svensk Elstandards nya webbplats pågick under perioden januari – september 2019. Nu pågår diskussioner om nästa fas där K-mit har erbjudit SEK Svensk Elstandard att bygga om, modernisera och effektivisera deras webbshop.

Sobona - webbstrategi och webbutveckling
Sobona - webbstrategi och webbutveckling
Ny webbplats och webbstrategi åt arbetsgivaroganisationen Sobona där K-mit har skapat design och funktioner såsom behörighets-styrt innehåll och omfattande dokumenthantering

Arbetsgivarorganisationen Sobona är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med ca 1100 medlemsföretag som tillsammans samlar ca 100 000 medarbetare, huvudsakligen inom kommunal sektor.

K-mit har skapat Sobonas nya webbplats från förstudie, effektkartläggning, webbdesign och utformning av tjänster och funktioner.

I detta projekt valde kunden SiteVision som CMS. K-mits utvecklare hade inte arbetat i SiteVision i modern tid, så utvecklarna skickades på en certifieringskurs och K-mit är nu ett av SiteVisions partnerbolag.

De största utmaningarna i projektet var den stora mängd kollektivavtal, avtalsmallar och andra dokument som Sobona hanterar. Dokumenten som visas på webbplatsen är behörighetsstyrda, vilket innebär att vissa medlemsorganisationer har tillgång till vissa texter och dokument, medan andra medlemsorganisationer ser andra texter och andra dokument när de loggar in på webbplatsen. Att få ihop detta pussel och att samtidigt ge Sobonas egen personal tillgång till önskade vyer har varit en krävande utmaning!

Webbplatsen innehåller även funktionalitet för medlemsansökningar, medlemsrapportering och Sobonas stora kursutbud med skräddarsydd anmälningsfunktionalitet som är kopplad till CRM-systemet Lime.

Arbetet med att skapa Sobonas nya webbplats pågick under perioden oktober 2018 – maj 2019. I nästa fas hjälper K-mit Sobona att skapa ett digitalt forum för medlemsföretagens anställda.

Lär dig mer - digitala utbildningar
Lär dig mer - digitala utbildningar
Fackförbundet Kommunal: Digitala medlemsutbildningar

Fackförbundet Kommunal gav K-mit i uppdrag att skapa en snygg och enkel webblösning för deras digitala medlemsutbildningar.

K-mit ingår i ett projektteam tillsammans med bland annat kommunikationsbyrån Hemma och den digitala utbildningsbyrån Learnways som har i uppdrag att skapa digitala utbildningar för Kommunals medlemmar. Utbildningarna syftar till att höja kunskapsnivån inom områden som kollektivavtal, försäkringar, vad som händer vid uppsägning och vad ett fackligt medlemsskap innebär. Kolla in utbildningarna här! 

Lär dig mer – Kommunals digitala utbildningar – har tagits fram av organisationsutvecklingsenheten på Kommunal tillsammans med hemma.com|togetherLearnwaysK-mit och illustratören Christoffer Morales.

 

Datakollen
Datakollen
Digitalt dokumentationsverktyg för GDPR-arbete

GDPR är dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018. Alla företag och organisationer som t.ex. har anställda, kundregister, bilder eller andra personuppgifter omfattas av GDPR.

Datakollen bryter ner ett komplext regelverk till konkreta åtgärder. Det är ett digitalt ledningssystem som gör det enkelt för din organisation att uppnå regelefterlevnad. Du kan:

  • inventera alla företagets personuppgiftssamlingar
  • sätta upp och dokumentera nya rutiner och avtal
  • fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare
  • göra riskanalyser
  • skapa rapporter till styrelsen / ägarna / revisorn / Datainspektionen

Via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt sköter användaren sitt bolags GDPR-arbete helt digitalt. Logga in via mobil, dator eller surfplatta och få en överblick över processerna i GDPR-arbetet.

Läs mer på datakollen.se

Appen Baby á la Carte
Appen Baby á la Carte
Total remake av en mobilapp

K-mit har skapat  Baby á la Carte – en mobilapp med recept för de allra minsta. Ewa Borin på MyFortuneCookie AB hade konceptet klart för sig och dessutom färdiga recept, skapade i samråd med en legitimerad dietist, men hade inte nått hela vägen fram i ett tidigare samarbete.

Tillsammans tog Ewa och Johan Cedborger på K-mit fram en lösning som hjälper nyblivna föräldrar att ge sina bebisar den bästa allra första smakupplevelsen. Innehållet i appen är dessutom gratis i den totalt omarbetade versionen, så ladda ner den oavsett om du tänker laga mat till en bebis eller inte!

Appen har även fått en ny, uppfräschad webbplats. Där kan du bl.a. följa Ewas blog där en intervju med Pontus Frithiof nyligen har publicerats (grundaren av Pontus in the Green House, Pontus by the Sea och Pontus in the air) .

Webbplats: pacta.se
Webbplats: pacta.se
Webbprojekt med avancerad funktionalitet för bl.a. dokumenthantering

Arbetsgivarorganisationen Pacta är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 640 medlemsföretag som tillsammans har 57 000 medarbetare, huvudsakligen inom kommunal sektor.

K-mit tog över projektet att bygga Pactas webbplats efter en byrå som inte hade klarat av att slutföra uppdraget. K-mits jobb bestod i att städa upp i den kod som hade producerats och att skapa webbdesign för all den funktionalitet som inte var implementerad. En stor utmaning!

Tre månader senare var den nya webbplatsen uppe och sedan dess har den vuxit genom att nytt innehåll har lagts till och ny funktionalitet har tillskapats. Bland annat har vi implementerat en avancerad lösning för versionshantering på alla de avtal och dokument som Pacta hanterar.

En fusion genomfördes vid årsskiftet 2017/2018 där Pacta slogs ihop med arbetsgivarorganisationen KFS. Tillsammans utgör Pacta och KFS nu Sobona och K-mit har fått i uppdrag att skapa en ny webbplats under 2018-2019.

Lidingö Stad
Lidingö Stad
K-mit genomför en digital utvärdering av Lidingö stads ledarutvecklingsprogram

Utvärderingen genomförs tillsammans med Arthur Henningson på Consider Consultants och professor Gerry Larsson vid Försvarshögskolan. Dessa båda herrar har stor erfarenhet av ledarskap, ledarutveckling och att utforma utvärderingar med vetenskaplig evidens.

K-mit står för den tekniska plattformen i projektet och vi bistår även med sammanställning och visualisering av data i rapporten.

Etiska Rådet
Etiska Rådet
Ny design och ombyggnation av webbplats

K-mit fick i uppdrag av Etiska Rådet (Samhällsbyggnadssektorns etiska råd) att bygga om deras webbplats ifrån grunden. I uppdraget ingick att ta fram helt ny design, inklusive ny logotyp och grafiskt manér. Vi gick även igenom den gamla webbplatsens texter och lättade upp språket i syfte att göra webbplatsen mer tillgänglig och attraktiv för besökarna.

Sökmotoroptimering lades till för att öka chansen att den som vill göra en anmälan riktad mot ett företag i byggbranschen faktiskt hittar webbplatsen.

Ny funktionalitet för nyhetspublicering, inbjudningar till seminarier och automatisk länkning till sociala medier lades också till för att ytterligare öka webbplatsens sökbarhet.

Prenumerera på K-mits nyhetsbrev

Vi bjuder på digitala tips och inspiration kring teknisk innovation i vårt nyhetsbrev cirka fyra gånger per år. Vi värnar om din personliga integritet och kommer bara använda dina personuppgifter till att skicka ut nyhetsbrev.

Du som fyller i dina uppgifter i formuläret samtycker till att K-mit hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR-förordningen. Du kan när som helst höra av dig till oss via e-post för att få dina personuppgifter raderade.