Priser och villkor

K-mits timpris är 1275 kr/timme exklusive moms. Våra kunder är företag och organisationer och vi väljer våra kunder på samma sätt som kunderna väljer oss – vi ska ha förtroende för varandra och det ska kännas bra att jobba ihop. Detsamma gäller för våra samarbetspartners och leverantörer.

K-mit gör inga pro bono-jobb och vi erbjuder inte rabatterade timpriser. Vårt ställningstagande att säga nej till gratisjobb och rabatter bygger på att vi vill uppnå lönsamhet så att vi kan erbjuda bra löner och balans i livet till våra anställda. Det tror vi att alla tjänar på i längden. Vi vill inte heller att en kund ska subventionera en annan kunds lägre timpriser. För K-mit är alla kunder lika viktiga och därför betalar alla samma timpris.

Vi skriver aldrig avtal med våra kunder där vi kräver att få vara den enda leverantören. Vi låser inte heller fast våra kunder i avtal som är svåra att säga upp, eller som löper över onödigt lång tid. Kunden kan när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver K-mits redan nedlagda arbetstimmar.

Istället för pro bono-arbete skänker vi en del av vårt överskott till välgörenhetsorganisationer. Hittills har Läkare utan gränserUNHCR, Röda korset och One Tree Planted fått ta emot en slant.