Nyheter

Pacta + KFS = sant

Arbetsgivarorganisationen Pacta har vi jobbat med länge. Vid årsskiftet kommer Pacta att ingå en fusion med arbetsgivarorganisationen KFS och K-mit hjälper båda organisationerna med tekniska förberedelser inför sammanslagningen.

Vi kommer tillsammans att skapa en tillfällig webbplats för den nya organisationen som fortfarande inte har fått något namn och inför att en ny gemensam webbplats ska skapas kommer K-mit att göra en förstudie.