Teknisk innovation och digitala strategier

På K-mit är vi experter på digitala strategier, processtöd, webbproduktion och applikationer för mobil, dator och surfplatta. Vår mångåriga erfarenhet inom teknik, webbutveckling och webbdesign gör att vi gärna tar oss an digitala utmaningar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring hållbara digitala strategier!

Medarbetarna på K-mit är erfarna systemutvecklare, webbutvecklare, projektledare och digitala designers. Våra expertkunskaper finns inom områdena digitalisering, process-stöd, digitala strategier, systemintegration samt design och utveckling av applikationer för webb och mobil.

Vårt kontoret ligger på Nina Einhorns gata i Hagastaden. Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm. Fullt utbyggt kommer totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser rymmas här.

Vi på K-mit skapar mobila applikationer och webbplatser med avancerad funktionalitet och hållbarhets-tänk. Dessutom gör vi gärna prototyper för nya digitala produkter och tjänster. Vi tror på teknikens möjligheter att skapa hållbarhet och effektiva arbetsprocesser.

Vi skapar produkter som användarna gillar för att de är snygga, smarta och hållbara. Teknik ska vara kul. – Ja, vi gillar kul.

K-mit AB grundades 2014. Grundarna Anton, Pontus och Susanne var sugna på att förverkliga några av sina digitala idéer och att skapa en arbetsplats där kreativitet och innovation är ledorden. Sedan dess har teamet vuxit med förstärkning inom frontend-utveckling, backend-utveckling, projektledning och webbdesign.

K-mit arbetar med de senaste teknologierna inom webb-, mobil- och plattforms-utveckling. Vi är experter inom regulatorisk teknologi och regulatoriska standarder.

K-mit bedriver och leder tillsammans med sina uppdragsgivare ett systematiskt och kvalificerat utvecklingsarbete, baserat på såväl akademiska forskningsresultat som på ny kunskap som hela tiden fylls på genom nya projekt. Arbetet bygger på vetenskaplig grund inom kommunikation, informationsteknologi och datalogi.

K-mit har huvudsakligen medarbetare med spetskompetens inom informationsteknologi. Ett av K-mits huvudsakliga områden är arbetet med komplexa integrationer av olika IT- och datastrukturer där vi har skapat en formatoberoende integrationsstruktur för optimal interoperabilitet.

De flesta av våra projekt bedrivs internt, men det händer också att utvecklingsarbetet utförs av våra konsulter på plats hos kunden/uppdragsgivaren. 

Teamet

Susanne Kindblad
Susanne Kindblad
VD, grundare
+46 73 073 91 50
Johan Cedborger
Johan Cedborger
Utvecklare
+46 76 710 68 78
Anton Kindblad
Anton Kindblad
Utvecklare, grundare
+46 73 539 42 46
Carolina Svantesson
Carolina Svantesson
Utvecklare
+46 73 983 80 40
Pontus Kindblad
Pontus Kindblad
Produktionsledare, systemarkitekt, grundare
+46 73 073 58 50
Helen Engberg Embezi
Helen Engberg Embezi
Utvecklare, student DSV