Nyheter

Ny webbplats – SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard svarar för all svensk standardisering inom elområdet. Organisationen samlar 700 experter som sätter ut kursen för den teknologiska utvecklingen inom allt från IoT, Smart cities till eldrivna transporter. Tillsammans med designbyrån Treehuggers har K-mit fått i uppdrag att skapa en ny avancerad webbplats åt SEK Svens Elstandard.

K-mits uppdrag är att tillsammans med Treehuggers lyfta SEKs kommunikation och ge varumärket den tyngd som det förtjänar på en ny digital plattform med utökad funktionalitet.

– Sökfunktionaliteten kommer att bli något alldeles extra på det här webbprojektet, säger Anton Kindblad som ansvarar för den bakomliggande funktionaliteten.

SEK Svensk Elstandard har tusentals standarder i sitt sortiment i både digitalt och tryckt format. Att bygga en riktigt välfungerande sökfunktionalitet kommer att bli en utmaning, och därför känns det extra bra att vi har fått uppdraget att bygga SEK Svensk Elstandards nya webbplats.