Nyheter

Ny webbplats åt SVA smide

K-mit har hjälpt ett av landets äldsta aktiebolag, Stockholms Verkstadsaktiebolag, att förnya sitt varumärke och sin digitala närvaro.

Den nya webbplatsen är byggd i WordPress och har ett användarvänligt gränssnitt där medarbetarna på SVA smide själva kan uppdatera sin webbplats med nyheter och intressanta fakta från smidesbranschen.

K-mits Johan Cedborger står för såväl design som utveckling av webbplatsen. “Det har varit roligt att lära sig om arbetet som smeder utför”, säger Johan. “SVA smide är dessutom ett mycket gammalt och anrikt företag och det var en rolig utmaning att få lyfta varumärket och företagets image genom en ny webbplats”.

I nästa steg planeras en webbshop för de produkter som riktar sig till privatkunder. Vi på K-mit tackar SVA smide för ett givande samarbete och ser fram emot nästa gemensamma utvecklingsprojekt.