Nyheter

Nu kan du köpa svenska elstandarder i ny webbshop

K-mit har på uppdrag av SEK Svensk Elstandard skapat en webbplats med en integrerad  webbshop där svenska elstandarder och handböcker inom elektronikområdet finns tillgängliga. 

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

Standarder inom det elektrotekniska området kan behandla terminologi, dokumentation, klassificering och andra övergripande frågor, innehålla fordringar på mått, säkerhet, prestanda eller andra egenskaper, eller beskriva utförande, provning eller användning av olika slags elektriska produkter eller anläggningar.

Nationella och globala elektrotekniska standarder säkerställer kvalitet, effektivitet och säkerhet hos system, anläggningar och produkter samt underlättar för svenska företag att verka internationellt.

Genom den nya webbplatsen elstandard.se har det blivit enkelt att söka bland standarder och handböcker. Nu har det också blivit enklare att köpa dessa standarder och handböcker genom den e-handelslösning som K-mit och SEK Svensk elstandard har tagit fram tillsammans.

Genom den digitala abonnemangstjänsten SEK e-Standard kan kunderna själva lägga till produkter som de har användning av och dela ut dem till kollegor m.m.