Nyheter

Nevisense.com – en en patientsite kring hudcancer

K-mit har skapat såväl webbdesign som en komplett webbplats åt Medtech-företaget Scibase. Den webbplatsen riktar sig i första hand till hudläkare som använder innovationsprodukten Nevisense för att upptäcka och diagnosticera hudcancer på ett unikt sätt. Nu var det dags att skapa en webbplats som riktar sig till patienter som har fått diagnosen hudcancer.

Nevisense är ett avancerat diagnosverktyg som hjälper läkare att få djupare information om cellulära förändringar som är tecken på hudcancer. Nevisense sänder små elektriska signaler under hudens yta för att samla in mycket noggrann information som inte är tillgänglig via någon annan metod. Resultaten är omedelbara, vilket gör det möjligt för läkaren att noggrant undersöka oregelbundna skador och besluta om lämpliga åtgärder.

Scibase är ett svenskt bolag som har ett stort antal kunder runt om i Europa. Nu har man gått in på den amerikanska marknaden och i samband med det skapades nevisense.com för att ytterligare öka förståelsen hos både hudläkare och patienter kring den unika diagnosmetod som Nevisense erbjuder.

 

“Vi har arbetat med Scibase länge och det är ett samarbete som har fungerat väldigt fint”, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit. “Det är glädjande att de har tagit nästa steg och sökt och fått patent för sin produkt i USA. Vi ser att Scibase har stor utvecklingspotential och det var ett stort steg för dem att gå i på den amerikanska marknaden.” 

I samband med lanseringen av nevisense.com flyttades  hosting och service av de båda webbplatserna över till K-mit. På så sätt hjälper K-mit Scibase med allt som rör deras webbplatser, så att Scibase kan fokusera på sin kärnverksamhet.