Nyheter

Lidingö stad

K-mit har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av Ledarlyftet 4, ett ledarutvecklingsprogram som cheferna inom Lidingö stad har deltagit i.

Utvärderingen ska genomföras tillsammans med Arthur Henningson på Consider Consultants och professor Gerry Larsson vid Försvarshögskolan. Dessa båda herrar har stor erfarenhet av ledarskap, ledarutveckling och att utforma utvärderingar med vetenskaplig evidens.

K-mit står för den tekniska plattformen i projektet och vi kommer även att bistå med sammanställning och visualisering av data i rapporten som kommer att presenteras i maj.