Kvalitet och miljö

För oss på K-mit är det lika viktigt med hög kvalitet som aktivt miljöarbete. Vi har som mål att tillföra ett hållbart perspektiv i varje projekt.

Genom effektivt resursutnyttjande, god planering och ett nära och öppet samarbete med våra kunder kan vi leverera resultat som gynnar både kund och användare, samtidigt som vi skonar eller förbättrar miljön.

Våra uppdragsgivare väljer oss därför att de vet att vi driver projekt med känsla och professionalism. De uppskattar vår flexibilitet och respekterar oss för att vi kan våra saker. Vi föredrar att arbeta i team med våra kunder och vi är bra på att skapa harmoniska och kreativa arbetsgrupper. Vi baserar vår verksamhet på aktiva relationer och ett brett nätverk med en mångfald av kompetenser.

Vi eftersträvar framförhållning i alla samarbeten och arbetar aktivt för att inte uppmuntra till en övertidskultur. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder, processer och rutiner. Vi utvärderar varje projekt,  bland annat genom att fråga oss själva vad vi gjorde bra i projektet och vad vi kunde göra ännu bättre.

Självfallet omfattas medarbetarna på K-mit av kollektivavtal. Det tycket vi är en viktig kvalitetsfråga.

Klimatavtryck

För K-mit är det av yttersta vikt att verksamheten har ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi vill bidra till en bättre värld genom hållbara digitala lösningar åt våra kunder och vi gör allt vi kan för att vår egen verksamhet ska vara klimatsmart. Här är några exempel på vad vi redan gör för att minska företagets klimatavtryck:

  • Våra servrar kräver mycket el och därför är det viktigt för oss att de drivs med grön el
  • Alla tjänsteresor sker med elbil, cykel (med eller utan el) eller kommunala färdmedel
  • Vi använder minimalt med papper på kontoret och undviker onödiga inköp
  • Vi åker till och från jobbet med elbil, cykel (med eller utan el) eller med tåg/tunnelbana/buss
  • Vi skänker en del av vårt överskott till en välgörenhetsorganisation med hållbarhetsprofil. Senast gick pengarna till One Tree Planted
  • Vi klimatkompenserar för den koldioxid-förbrukning som blir kvar efter att vi har gjort allt vi kan för att  minska vårt klimatavtryck.
  • Vi sopsorterar och vårt organiska restavfall går till kompost.
  • Vi hanterar fakturor och verifikationer för vår bokföring helt digitalt.

Detta arbetar vi för att förbättra på klimatområdet:

  • säkerställa att pengarna som betalas för våra tjänstepensioner placeras i miljömärkta fonder
  • den mat som K-mit betalar för (fredagsfrukostar för personalen, representationsluncher och julbord till exempel) i möjligaste mån ska vara ekologisk, vegetarisk och/eller närproducerad 

Genom tjänsten Climate Hero har vi på K-mit beräknat vårt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp. Vi har valt att klimatkompensera för K-mits utsläpp till 200 % för de senaste åren.

Climate Hero erbjuder en digital tjänst där företag och privatpersoner kan beräkna sina klimatavtryck och att klimatkompensera på ett enkelt och smidigt sätt. Och för K-mit som redan gör mycket på hållbarhetsområdet blev det inte ens särskilt dyrt.

Climate Hero hjälper företag och privatpersoner att klimatkompensera genom att investera i klimatpositiva projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus ligger på att byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vindkraft eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

Matilda Kindblad i K-mits klimatdemonstration hösten 2019

Vi har fått diplom för att våra servrar drivs helat av miljömärkt el. Här kan du se vårt fina diplom

Läs mer om våra samarbeten