Kvalitet och miljö

För oss på K-mit är det lika viktigt med hög kvalitet som aktivt miljöarbete. Vi har som mål att tillföra ett hållbart perspektiv i varje projekt.

Genom effektivt resursutnyttjande, god planering och ett nära och öppet samarbete med våra kunder kan vi leverera resultat som gynnar både kund och användare, samtidigt som vi skonar eller förbättrar miljön.

Våra uppdragsgivare väljer oss därför att de vet att vi driver projekt med känsla och professionalism. De uppskattar vår flexibilitet och respekterar oss för att vi kan våra saker. Vi föredrar att arbeta i team med våra kunder och vi är bra på att skapa harmoniska och kreativa arbetsgrupper. Vi baserar vår verksamhet på aktiva relationer och ett brett nätverk med en mångfald av kompetenser.

Vi eftersträvar framförhållning i alla samarbeten och arbetar aktivt för att inte uppmuntra till en övertidskultur. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder, processer och rutiner. Vi utvärderar varje projekt,  bland annat genom att fråga oss själva vad vi gjorde bra i projektet och vad vi kunde göra ännu bättre.

Självfallet omfattas medarbetarna på K-mit av kollektivavtal. Det tycket vi är en viktig kvalitetsfråga.

 

 

Läs mer om våra samarbeten