Nyheter

Kvalitet är kul!

K-mit är stolt leverantör av ett digitalt kvalitets- och miljöledningssystem som vi har skapat i samarbete med ISO-konsult AB. Systemet som har varit i drift en tid nu har fått ny funktionalitet och en massa nya kunder använder ledningssystemet för sitt kontinuerliga kvalitets- och miljöarbete.