Etikrådet
Nyheter

Klimatpakts­konferens i Stadshuset

Hela teamet på K-mit deltog i Stockholms stads stora Klimatpaktskonferens i Stadshuset den 15 oktober. Temat för konferensen var How on Earth ska vi klara oss ur klimatkrisen? och eventet lockade över 300 deltagare.

Katarina Luhr, Stockholms miljö- och klimatborgarråd, inledde konferensen med att konstatera att det råder ett starkt intresse och en stark oro för vad som händer med klimatet.

Kunskap är källan till att man kan tycka, känna och engagera sig. Hur bråttom har vi ? Bråttom!

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, organisationer och företag, som samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

För K-mit är det en självklarhet att vara med i Stockholms stads klimatpakt. Vårt starka engagemang i klimatfrågan får näring genom Klimatpakten och det är ett utmärkt forum för erfarenhetsutbyte och nya kontakter mellan företag. Vi rekommenderar alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners att kolla in Stockholms stads klimatpakt och att gå med om ni, precis som vi, tycker att klimatfrågan borde ha en högre plats på dagordningen!