Nyheter

K-mit undertecknar Stockholms klimatpakt

Stockholms stad och näringslivet samverkar för klimatet med Klimatpakten, som är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Idag har nätverket över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Klimatpaktens medlemmar agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Här spelar Klimatpakten roll som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd, vilket ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Nätverket är unikt eftersom det kombinerar ett lokalt perspektiv med ett branschöverskridande fokus. Genom att nätverket är branschöverskridande skapar vi tillsammans en mötesplats för diskussioner där nya idéer, perspektiv och samarbeten kan uppkomma.

Två till fyra gånger per år anordnas en signeringslunch. Vid den senaste lunchen välkomnades K-mit som ny medlem i Stockholms stadshus. Tillsammans med några andra företag träffade K-mits VD Susanne Kindblad Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr.

Efter välkomnandet gavs alla deltagare chans att presentera goda exempel från sitt miljö- och klimatarbete. Presentationerna väckte både frågor och resulterade i flera intressanta diskussioner. Lunchen avslutades med undertecknande av Klimatpaktens avsiktsförklaring.

Läs mer om Klimatpakten på Stockholms stads webbplats