Nyheter

K-mit samarbetar med Bonnier Magazines & Brands

När K-mit utvecklade Datakollen – vårt eget digitala verktyg för GDPR-arbete blev vi nästan tvungna att själva bli experter på den nya dataskyddslagen. Detta har bland annat fått till följd att Bonnier Magazines & Brands har valt att anlita K-mits medarbetare Pontus Kindblad som Dataskyddsombud på heltid.

Pontus är en av de skarpaste hjärnorna bakom Datakollen. Han har varit med och utvecklat produkten på backend-sidan, och han har stått för stora delar av idé-innehållet. Nu när Datakollens utvecklingsfas är över går Pontus vidare mot nya utmaningar i en stor och komplex organisation där mängder av personuppgifter hanteras av många olika medarbetare.

“Det känns otroligt kul att ta nästa steg”, säger Pontus Kindblad. “Att bli Dataskyddsombud på Bonnier Magazines & Brands innebär att jag får vara med och skapa värde och trygghet för tusentals medlemmar och prenumeranter vars personuppgifter hanteras av Bonnierkoncernen. Det känns meningsfullt.”

Behöver din organisation också tillsätta ett Dataskyddsombud? Datakollen har just nu ett sommarerbjudande för små och medelstora bolag. Läs mer på Datakollen.se