Nyheter

K-mit tackar för samarbetet med Orosanmälan.se

En av K-mits käraste kunder är den ideella föreningen Orosanmälan.se.

Orosanmälan.se har som mål att barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Genom att ta fram enkla, effektiva och säkra lösningar och göra dem tillgängliga för alla skapas förbättring. K-mit har samarbetat med den ideella föreningen Orosanmälan.se i flera år och nu tas föreningen över av stiftelsen Trygga Barnen.

Därför tackar K-mit för fina år tillsammans i ett av de mest meningsfulla projekt som vi har arbetat med. Ett extra varmt tack riktar vi till Axel Moberg som är grundare av Orosanmälan.se