Nyheter

K-mit lanserar sobona.se

Lagom till Sobonas medlemsdagar i Norrköping i maj 2019 lanserade K-mit den nya webbplatsen. Arbetet med att ta fram en ny webbplats åt arbetsgivarorganisationen Sobona har pågått under perioden november 2018 – maj 2019. Nu har webbplatsen lanserats och all funktionalitet är på plats.

Webbplatsen innehåller bl.a. avancerad funktionalitet för behörighetsstyrning av texter och dokument. Sobona har ca 1100 medlemsorganisationer och varje medlemsföretag her sin unika uppsättning av kollektivavtal och mallar. Webbplatsens texter och dokument styrs bl.a. utifrån i vilken bransch företagen är verksamma och i vilken arbetsgivarorganisation de tidigare varit medlem.

K-mit har haft ett helhetsansvar för webbproduktionen. I projektet har bla. följande moment ingått:

  • förstudie
  • effektkartläggning
  • ux- och webbdesign
  • funktionsspecifikation
  • produktion av en komplett webbplats med avancerad funktionalitet för bl.a dokumenthantering och behörighetsstyrnig av texter och filer.

“Vi är väldigt nöjda med resultatet”, säger Eva Strindberg som är kommunikationsansvarig på Sobona. Det har varit ett intensivt arbete att färdigställa webbplatsen. Ett dedikerat projektteam har arbetet intensivt med att utforma webbplatsens funktioner och innehåll.

Susanne Kindblad har varit produktionsledare och arbetsledare för design- och utvecklingsteamet. “Jag är verkligen stolt över teamets insats i det här projektet. Det var inte lätt att få ihop ett så stort och komplext projekt på sju månader, men vi har lyckats, mycket tack vare att samarbetet med kunden har fungerat så bra”, säger Susanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Strindberg, kommunikationsansvarig på Sobona