Nyheter

K-mit lanserar Datakollen

Datakollen är ett digitalt processverktyg som hjälper företag och organisationer att leva upp till den nya personuppgiftslagen, GDPR.

K-mit har för första, men absolut inte sista, gången lanserat en egen digital produkt. Först ut i en förhoppningsvis lång rad av digitala produktsatsningar är Datakollen som är ett digitalt ledningssystem för GDPR-arbete.

Det var när K-mit insåg omfattningen av arbetsinsatsen som krävs för att uppnå regelefterlevnad enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som utvecklingen Datakollen startade. GDPR ställer höga krav på kontinuitet och dokumentation av hantering av personuppgifter. Detta blir lätt oöverstigligt om man inte har ett system till sin hjälp.

K-mit hade som många andra företag skjutit på att sätta igång med GDPR-arbetet en tid. När väl ärmarna kavlades upp någon gång under senhösten 2017 insåg vi att arbetsinsatsen vi hade framför oss var massiv, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit.

K-mit hanterar inte bara egna kundregister och listor över samarbetspartners, anställda etc, utan vi hanterar även personuppgifter på uppdrag av flera av våra kunder. I arbetet med att skapa moderna webbplatser och appar ingår det nästan alltid hantering av personuppgifter i någon form. Vi förstod att vi måste satsa både tid och pengar på vårt GDPR-arbete.

Hotet om bötesbelopp på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av omsättningen var naturligtvis avskräckande. Men det som skapade den största oron var hotet om förlorat renommé eller goodwill.

Att förlora i anseende på grund av brister i vårt GDPR-arbete var helt enkelt inte en risk som K-mit kunde ta, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit

Så när vi kavlade upp ärmarna och satte igång gjorde vi det ordentligt. Som vi brukar. Det blev ett digitalt ledningssystem för kontinuerligt GDPR-arbete utrustat med moduler för inventering av personuppgiftssamlingar, ärendehantering, risk- och konsekvensanalyser, avtalsmallar och förslag på ändrade rutiner för hantering av personuppgifter. För att bara nämna några av de centrala funktionerna i Datakollen.

I K-mits erfarenhetsbank fanns bland annat ett digitalt ledningssystem för ISO-certifiering som vi utvecklade åt en av våra kunder, ISO-konsult AB för ett par år sedan. Tanken var från början att återanvända delar av det systemet och anpassa dem efter regelverket för GDPR-förordningen. Det lät bra i teorin men i praktiken blev det ett helt nytt system. Men vi tog med oss strukturer och lärdomar från utvecklingen av ISO-konsults system.

Resultatet blev alltså ett digitalt ledningssystem för kontinuerligt GDPR-arbete som vi valde att döpa till Datakollen. Nu hjälper vi en mängd bolag med GDPR-arbete eftersom vi vet att vårt verktyg gör skillnad i praktiken. Via Datakollen anordnar vi seminarier, workshops och utbildningar för Dataskyddsombud. Man kan också hyra in ett Dataskyddsombud via Datakollen.

Kontakta K-mit om din organisation behöver hjälp att komma igång med GDPR-arbetet, eller om ni är intresserade av seminarier eller workshops. Mer info hittar du på Datakollen.se