Nyheter

K-mit i samarbete Sustainable Fashion Academy

Vi står inför globala utmaningar som är både komplexa och kritiska. Utarmning av naturresurser, miljöförstöring och ökad social ojämlikhet utgör hot mot framtida ekonomisk tillväxt och mänsklig välfärd. Modeindustrin är ett viktigt område i kampen mot dessa utmaningar.

Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsmetoder kräver fortsatt uppmärksamhet, liksom vattenanvändning, kemisk hantering och växthusgaser. Storleken och omfattningen av dessa utmaningar är helt klart ett hot mot klädindustrins nuvarande affärsmodell, och det är viktigt att se till och förbereda sig för framtiden.

Sustainable Fashion Academy, SFA, erbjuder digitala utbildningar kring hållbarhet för modeindustrin. Den nuvarande webbplatsen är byggd med Drupal som CMS och innehåller bl.a. integrationer mot en e-handelslösning som som erbjuder digitala utbildningar.

Webbplatsen erbjuder även en egen podcast där aktuella teman inom hållbarhet i modeindustrin behandlas.

Den nuvarande webbplatsen är byggd i Drupal 7. Drupal 7 närmar sig nu slutet av sin livscykel. K-mit fick därför i uppdrag att producera en uppgraderad version. I samband med detta görs även en uppdatering av webbdesign och vi byter CMS från Drupal till WordPress.

I januari planeras lanseringen av den nya webbplatsen.