Etikrådet
Nyheter

K-mit hjälper Sobona att stärka medlemsnyttan genom ny webbsatsning

K-mit har fått i uppdrag att skapa en ny webbplattform åt Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation, Sobona.

Sobona är en sammanslagning av de båda arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Genom att dessa organisationer gick ihop bildades en ny arbetsgivarorganisation med ca 1100 medlemmar som tillsammans organiserar ca 100 000 medarbetare.

Samarbetet med K-mit sträcker sig flera år tillbaka i tiden. 2015 skapade K-mit Pactas webbplats i samarbete med designbyrån Söderhavet. Den här gången lägger Sobona ansvaret för såväl webbdesign som avancerad funktionalitet och användargränssnitt hos K-mit.

Joakim Lacik Nyström leder designarbetet i projektet. “Det är en stor utmaning att skapa webbdesign för Sobonas nya webbplats”, säger Joakim . “Det vi vill uppnå är effektiva och kvalitativa kommunikationsprocesser med medlemmar såväl som med arbetsmarknadens parter, media och övriga samhället. Vi vill skapa värde för Sobonas medlemmar och det gör vi genom en webblösning som har avancerade tekniska lösningar och enkla och tilltalande gränssnitt.” 

Projektet pågår fram till den 1 april 2019 då den nya webbplatsen kommer att ersätta organisationens tillfälliga webb på https://sobona.se.

Sobona har tillsatt en arbetsgrupp där medarbetarna på kommunikationsavdelningen ingår tillsammans med strateger, förhandlare och administratörer. Tillsammans arbetar webbgruppen med en effektkartläggning som till stor del ska få styra innehållet och funktionaliteten på den nya webbplatsen.

“Ett fantastiskt utmanande och utvecklande projekt”, avslutar Joakim. “Sobona satsar verkligen på kvalitet i genomförandet av projektet och det märks inte minst i webbgruppens engagemang och arbete.”