Nyheter

K-mit hjälper Byggcheferna med smarta digitala lösningar

Byggcheferna är en branschförening inom fackförbundet Ledarna. K-mit hjälper Byggchefernas styrelse med smarta digitala lösningar för dokumenthantering.

Byggcheferna är en branschförening för alla som jobbar på en ledande position inom samhällsbyggnadssektorn. I hela landet har organisationen drygt 16 500 medlemmar från bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Deras tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling.

Medlemmarna i Byggcheferna är samtidigt medlemmar i Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Bland annat arbetar Ledarna för att du som chef ska ha avtal och villkor som är specifikt anpassade för dig.

Så arbetar Byggcheferna

  • Genom att erbjuda kunskap, information och tips på metoder för att bedriva ett gott ledarskap vill vi skapa trygghet i rollen som byggchef.
  • Byggcheferna erbjuder kompetensutveckling, stöd och ett starkt engagemang i frågor som rör lön, arbetsmiljö och organisation.
  • Tack vare Byggchefernas koppling till Ledarna har medlemmar alltid tillgång till konsultation och hjälp i juridiska frågor.

Byggcheferna arbetar mycket med värdegrund och driver bland annat kampanjen Stoppa machokulturen tillsammans med Byggnads.

Sedan samarbetsprojektet inleddes våren 2015 har drygt en halv miljon personer nåtts av dess budskap: att byggbranschen ska vara för alla, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Läs mer om kampanjen här.