Nyheter

K-mit är medlem i Stockholms stads klimatpakt

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerarKlimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Temat för årets Klimatpaktskonferens är “Tillsammans för en hoppfull framtid där det är lätt att göra rätt”. K-mit deltar i år via en digital plattform och tar del av ett inspirerande innehåll kring lokalt hållbarhetsarbete för oss företagare i Stockholmsregionen. Vi rekommenderar alla våra kunder och samarbetspartners att gå med i Stockholms stads klimatpakt. Mer information finns här.