Nyheter

K-mit ❤️️ standardisering inom elektronikområdet

K-mit har hjälpt SEK Svensk Elstandard med en ny, snygg webbplats där alla svenska elstandarder har tillgängliggjorts.

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

Standarder inom det elektrotekniska området kan behandla terminologi, dokumentation, klassificering och andra övergripande frågor, innehålla fordringar på mått, säkerhet, prestanda eller andra egenskaper, eller beskriva utförande, provning eller användning av olika slags elektriska produkter eller anläggningar.

Nationella och globala elektrotekniska standarder säkerställer kvalitet, effektivitet och säkerhet hos system, anläggningar och produkter samt underlättar för svenska företag att verka internationellt.

Genom den nya webbplatsen elstandard.se har det blivit enkelt att söka bland standarder och handböcker. Under hösten kommer det också att bli enklare att köpa dessa standarder och handböcker genom den e-handelslösning som K-mit och SEK Svensk elstandard håller på att ta fram.