Om K-mit, våra webbplatser och denna integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av K-mit står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 12 juli 2019.

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. K-mit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen och vi är måna om att skydda dina personuppgifter och att följa lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

K-mit hanterar personuppgifter som rör kunder, leverantörer och samarbetspartners (anställda eller företrädare för de företag som är våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners), samt andra intressenter t.ex. affärskontakter, potentiella kunder och framtida samarbetspartners.

Våra webbplatser

Denna webbplats ägs och drivs av K-mit AB, org.nr 556981-1432, Hagagatan 3, 113 48 Stockholm. De webbplatser som för närvarande omfattas av denna integritetspolicy är:

K-mit AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Vi samlar in information från dig när du fyller i ett kontaktformulär på vår webbplats eller när du på annat sätt delar med dig av din kontaktinformation till någon av oss som jobbar på K-mit. Den insamlade informationen inkluderar normalt sett ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i förekommande fall uppgifter om allergier eller andra matpreferenser.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara samt vilka sidor du har besökt på våra webbplatser. Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på någon av våra webbplatser.

Vi erbjuder dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en dator eller en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och K-mit är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av K-mits webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till K-mit, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom vi beskriver i denna integritetspolicy. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Om Cookies

K-mit använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Läs mer om vilka cookies som K-mit använder på de här webbplatsen i vår Cookie-policy.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie).

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessioncookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevant och anpassad information till dig.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta K-mits webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn.

Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt PUL och GDPR. Detta kan omfatta:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
  • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
  • Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.
  • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden.

Angående insamling av information via cookies hänvisas till avsnittet “Om Cookies” ovan.

Ifall inget annat anges sparar vi dina kontaktuppgifter cirka 6 månader efter att du senast var i kontakt med oss. Det finns dock undantag från den principen: Till exempel ifall vi har ett pågående avtal eller om ditt namn står som fakturareferens. Då kan registreringen bli långvarig.

Syfte med användning av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse på webbplatserna personlig och tillgodose dina personliga intressen
  • Förbättra våra webbplatser
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera anmälningar till kurser och seminarier

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från K-mit. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera kundrelationer samt göra utskick av nyhetsbrev. K-mits register med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter via ett personuppgiftsbiträdesavtal godkänner att hålla informationen konfidentiell. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter om så anmodas eller krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kontroll över din personliga information

Du kan begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, genom att kontakta oss via e-post eller brev. Fullständiga kontaktuppgifter finns nedan. Du kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta oss enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Avsluta användning av personuppgifter

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Du kan även återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post eller brev.

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen, via e-post eller på nedanstående postadress:

K-mit AB
Hagagatan 3
11348 Stockholm

Du är också välkommen att kontakta K-mits dataskyddsombud Viveca Ring om du har frågor eller synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter. Dataskyddsombudet nås via [email protected]

Ansvarsfriskrivning

K-mit kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. K-mit lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

K-mit kan inte göras ansvarig för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

K-mit kan inte heller göras ansvarig för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av K-mit. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

K-mit fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

K-mits webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och ska följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

 

Läs K-mits Cookie-policy