Nyheter

Idag är det Internationella Dataskyddsdagen! 🎉

Internationella Dataskyddsdagen (Data Privacy Day) är ett utbildningsinitiativ som syftar till att öka medvetenheten bland företag och användare om vikten av att skydda personlig information online, särskilt i samband med sociala nätverk.

Läs mer om Internationella Dataskyddsdagen.

Vi på K-mit firar med att släppa nyheten att vi satsar på nyutveckling i vårt digitala dokumentationsverktyg för GDPR.

Vi bygger bättre stöd för dokumentation av personuppgiftshantering i koncerner i Datakollen. Och en engelsk översättning är på gång.

Vi har även startat en videopod där Datakollens jurist pratar GDPR och dokumentation av personuppgiftshantering med K-mits VD Susanne Kindblad.

Läs mer på datakollen.se

Happy Data Privacy Day, everyone! 🎉