Nyheter

Nu lanserar vi webbanmälan på https://orosanmalan.se/

Äntligen kan man göra en digital orosanmälan till socialtjänsten i Sverige! Jobbar du med sjukvård eller utbildning? Då omfattas du av plikten att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Eller känner du dig som privatperson orolig för att ett barn i din närhet befinner sig i en utsatt situation? Alla kan (bör) göra orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om t.ex. misshandel, försummelse eller övergrepp. Och nu kan det göras enkelt via orosanmälan.se

K-mit har under hösten hjälpt den ideella föreningen orosanmälan.se att bygga ett webbgränssnitt för att skicka in orosanmälningar säkert och digitalt. Tidigare har man fått förlita sig på fax (!), snigelpost eller telefon. Tack vare vår lösning är det nu också enkelt att ta reda på till vilken av landets 315 socialtjänstkontor orosanmälan ska skickas. Det här är vi stolta över!