Filosofi

K-mit är en innovativ teknisk digitalbyrå där kreativitet, kvalitet och nyfikenhet är ledorden.

Vår arbetsmetod är agil och prototypbaserad. Vi jobbar med att ta fram olika digitala lösningar som exempelvis appar, uppkopplade prylar, e-handelslösningar, produktivitetsverktyg och sajter åt kunder i olika branscher.

Vi strävar efter att varje projekt vi går in i ska kännas meningsfullt och utvecklande. Det gäller lika mycket för oss i K-mit som för de kunder och samarbetspartners vi väljer att arbeta med. För K-mit är det centralt att leda, styra och utveckla verksamheten med hälsa och arbetsmiljö som verktyg för att nå företagets övergripande målsättningar. Vi arbetar systematiskt med att kartlägga nuläge, sätta mål, fatta beslut tillsammans och följa upp resultatet. Det leder både till lönsamhet i företaget och hälsa och sammanhållning bland medarbetarna.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och därför investerar vi i aktiviteter som främjar hälsan och stärker gemenskapen i teamet.

Vi deltar t.ex. i hackathon, åker på konferenser och satsar på friskvård för att alla ska känna delaktighet och för att vi ska hålla i längden. Dessutom satsar vi på att ständigt tillföra kreativa utmaningar. Vi gillar att hitta nya vägar för att lösa problem och att ta fram nya tekniska lösningar i dialog med våra kunder. Om du söker ett innovativt tekniskt bollplank så har du kommit rätt!

 

Så här gör vi på K-mit för att våra projekt ska kännas meningsfulla

1. Vi knyter uppgifterna till ett högre mål som vi känner passion för

Vi människor kommer lättare igång med arbetsuppgifter som vi har en positiv känslomässig koppling till. Även om varje arbetsuppgift inte innehåller en omedelbar belöning försöker vi på K-mit att hålla siktet inställt på det högre målet som vi gemensamt har satt upp (ofta tillsammans med kunden). Vi firar våra framgångar och gör vårt för att förbättra världen genom digitalisering!

2. Vi bryter ner stora mål i små delmål

Uppgifter blir enklare att förstå och stora som små projekt tjänar på att brytas ner i små hanterliga bitar. Jobbet med att “stycka elefanten” gör vi oftast tillsammans (inom teamet eller tillsammans med kunden) för att skapa maximal transparens. Sedan delar vi upp bitarna utifrån vad de olika team-medlemmarna är bra på, vad det tycker ät kul och vad som känns som lagom stora utmaningar.

3. Vi hjälps åt!

Det kan låta självklart att hjälpas åt på arbetsplatsen, men ofta ser det inte ut så  arbetslivet. På K-mit arbetar vi aktivt med att lägga bort prestige och “klara-sig-själv-anda” för att istället jobba ihop! Det tycker vi är roligare!

På K-mit jobbar utvecklarna ofta i par eller i grupp (läs mer om mobb-programmering här) och turas om både med problemlösning och att ta sig igenom monotona arbetsuppgifter som tar projektet framåt. Det ökar kvalitén på koden och gör arbetsdagen roligare och mer lärorik.

4. Vi jobbar där det funkar bäst att jobba

Det är inte säkert att vårt kontor på Surbrunnsgatan alltid är den plats som passar bäst för att få jobbet gjort. Ibland passar det bättre att jobba hemifrån, från kundens lokaler eller så kan det vara lättare att koncentrera sig på ett café på stan. K-mits utvecklare väljer själva varifrån de vill utföra sitt arbete och kontoret ses som en resurs.

De flesta väljer att arbeta på kontoret för att stämningen är god och för att möjligheterna till samarbete är bättre än om man befinner sig på olika platser.

5. Vi belönar våra framgångar

På K-mit försöker vi fira alla små och stora framsteg! Det är viktigt för gemenskapen i teamet och för att skapa motivation och engagemang i projekten. Vi firar med gemensamma aktiviteter som till exempel hackathon och konferenser och vi lyfter varandra genom att uppmärksamma det som team-medlemmarna gör bra. På så sätt lär vi oss av varandra och skapar arbetsglädje tillammans.

 

Läs mer om hur vi tänker kring kvalitet och miljö