Nyheter

Effektkartläggning inför skapandet av Sobonas nya webbplats

K-mit har hjälpt arbetsgivarorganisationen Sobona med en effektkartläggning inför att vi tillsammans ska skapa en ny webbplats.

Effektkartläggning är en metod för att skapa affärsnytta och att styra projekt mot användarnas behov. Metoden utgår ifrån att man identifierar ett “VARFÖR?” och låter detta VARFÖR vara projektets ledstjärna. Tillsammans med Sobonas engagerade webbgrupp har K-mit genomfört tre stycken workshops i syfte att ta fram en heltäckande effektkartläggning och behovsanalys inför skapandet av den nya webbplatsen. En förstudie har färdigställts och överlämnats till Sobona.

 

“Nu jobbar vi på med designarbetet”, säger Susanne Kindblad som är VD och projektledare på K-mit. “Nu när effektkartläggningen och behovsanalysen är klar blir det tydligt vilken funktionalitet som ska prioriteras och lyftas fram på den nya webbplatsen.” 

 

Parallellt med att webb-designern Joakim Nyström arbetar med att färdigställa designen för den nya webbplatsen arbetar backend-utvecklaren Åsa Kleve med integrationer mot Sobonas CRM-system Lime. Den nya webbplatsen kommer att byggas med stöd av CMSet SiteVision och en utvecklingssajt börjar växa fram i SiteVision Cloud. 

 

 “Vi arbetar från flera håll samtidigt i det här projektet för att uppnå maximal effektivitet”, fortsätter Susanne. “Effektkartläggningen visar tydligt vilka funktioner vi ska prioritera och vi använder den som roadmap för projektet. Lanseringen av Sobonas nya webbplats är planerad till april 2019 och för att hinna utveckla alla de prioriterade funktionerna gäller det att vi fortsätter att hålla ett högt tempo.”