Dina personuppgifter

K-mit hanterar en mängd personuppgifter, bland annat till kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi hanterar även personuppgifter på uppdrag av vissa av våra kunder, t.ex. anställda i våra kundbolag vars porträttbilder publiceras på deras webbplats.

Det händer också att andra företag hanterar personuppgifter på uppdrag av K-mit, t.ex. när vi ber en konferensarrangör hjälpa oss med specialbeställningar gällande kost när vi anordnar seminarier och workshops.

Denna personuppgiftshantering regleras i personuppgiftsbiträdesavtal.

Till dig vars personuppgifter finns registrerade hos K-mit:

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från K-mit. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera kundrelationer samt göra utskick av nyhetsbrev. K-mits register med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella.

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av de fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi bedömer vara rimliga i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Du som är registrerad hos oss har rätt till dina personuppgifter. Du äger dem och vi lagrar och hanterar dem utifrån en rättslig grund.

Du har rätt att:

  • Få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig
  • Återkalla ditt samtycke ifall personuppgifterna hanteras genom att du har givit samtycke till det
  • Rätta felaktiga uppgifter
  • I de flesta fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade

För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Läs mer i vår integritetspolicy